i liga polska w pi砪e siatkowej m昕czyzn

sprawd te:

polska

mag

Siatkarki Chemika Police b阣 mia硑 w przysz硑m sezonie wi阠ej rywalek

Siatkarki Chemika Police b阣 mia硑 w przysz硑m sezonie wi阠ej rywalek

Zarz眃 Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej zatwierdzi powi阫szenie 縠駍kiej Orlen Ligi do 12 zespo丑w. Podobnie jak w rywalizacji m昕czyzn liga b阣zie mia砤 charakter zamkni阾y.

Zmiany w regulaminie PlusLigi. Sprawd糲ie jakie

Zarz眃u Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej zatwierdzi Regulamin Profesjonalnego Wsp蟪zawodnictwa na sezon 2016/2017. Najistotniejsze zmiany zwi眤ane s z bara縜mi pomi阣zy ORLEN Lig, PlusLig a najlepszymi dru縴nami I lig kobiet i m昕czyzn.

Effector zagra wed硊g nowego regulaminu PlusLigi

Zarz眃u Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej zatwierdzi Regulamin Profesjonalnego Wsp蟪zawodnictwa na sezon 2016/2017. Najistotniejsze zmiany zwi眤ane s z bara縜mi pomi阣zy ORLEN Lig, PlusLig a najlepszymi dru縴nami I lig kobiet i m昕czyzn.

Zmiany w regulaminie siatkarskich rozgrywek. Zobacz o co chodzi

Wprowadzono te inn istotn modyfikacj. Dotychczas tabela ustalana by砤 wed硊g liczby zdobytych punkt體. Przy ich r體nej ilo禼i o wy縮zym miejscu decydowa lepszy stosunek set體. P蠹niej ma砮 punkty i wyniki mecz體 pomi阣zy zainteresowanymi dru縴nami. Najwi阠ej kontrowersji wzbudza brak zapisu o

GKS Katowice pewny udzia硊 w finale Pucharu Polski

miejscach gwarantuj眂ych udzia w turnieju fina硂wym Pucharu Polski 2016. O miejsce we wroc砤wskich zawodach walcz jeszcze ekipy Indykpolu AZS Olsztyn, Cuprum Lubin i Jastrz阞skiego W阦la. Szczeg蟪owe informacje dotycz眂e cen i sprzeda縴 bilet體 na mecze turnieju fina硂wego Pucharu Polski zostan

Rozlosowano 鎤ier鎓ina硑 Pucharu Polski siatkarzy. PGE Skra Be砪hat體 zagra z...

Rozlosowano 鎤ier鎓ina硑 Pucharu Polski siatkarzy. PGE Skra Be砪hat體 zagra z...

odb阣zie si w Be砪hatowie. Zwyci阺ka dru縴na awansuje do czterozespo硂wego fina硊 Pucharu Polski, kt髍y odb阣zie si w Cz阺tochowie. W tym roku ranga krajowych rozgrywek mocno os砤b砤, bo zdobywca trofeum nie zapewni sobie awansu do Ligi Mistrz體. Dru縴ny walcz wi阠 tylko o presti i pieni眃ze. Pozosta砮

PP siatkarzy: Zagraj na... bia硂-czerwonym boisku

PP siatkarzy: Zagraj na... bia硂-czerwonym boisku

Wejd na specjalny serwis po秝i阠ony Final Four Enea Cup 2012 Pucharu Polski m昕czyzn w pi砪e siatkowej We W硂szech od kilku sezon體 mecze fina硂we rozgrywek ligowych odbywaj si na wyk砤dzinie u硂縪nej w barwy narodowe. Teraz pomys ten ma zosta prze硂縪ny na warunki polskie. Wyk砤dzina mondo

Czterech siatkarzy Cerradu Czarnych w kadrze do lat 22!

R阣zioch, fizjoterapeuta: Agnieszka Bronisz, mened縠r: Pawe Pyziak Terminarz spotka reprezentacji w Lidze Europejskiej 6 czerwca, godz. 17.30, Milicz: Polska - Czarnog髍a, 8 czerwca, 17.30, Wa砨rzych: Polska - Czarnog髍a, 13 czerwca 2014, Larissa: Grecja - Polska, 15 czerwca 2014, Trikala: Grecja

Wymiana cios體 i emocje w finale Ligi Narod體! Zaskakuj眂y wyb髍 najlepszego siatkarza

Wymiana cios體 i emocje w finale Ligi Narod體! Zaskakuj眂y wyb髍 najlepszego siatkarza

Wymiana cios體, pot昕ne ataki i skuteczne bloki. Wielki fina siatkarskiej Ligi Narod體 m昕czyzn dostarczy kibicom du縴ch emocji. Najbardziej wyr體nany by pierwszy set, kt髍y Rosjanie wygrali 25:23. Zesp蟪 Tuomasa Sammelvuo, kt髍y w p蟪finale pokona Polsk 3:1, by na fali, ale w drugim secie

Siatk體ka. PZPS wyda specjalne o秝iadczenie w zwi眤ku ze 秎edztwem dotycz眂ym nieprawid硂wo禼i przy organizacji M 2014

Siatk體ka. PZPS wyda specjalne o秝iadczenie w zwi眤ku ze 秎edztwem dotycz眂ym nieprawid硂wo禼i przy organizacji M 2014

Mistrzostw iata w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn Polska 2014 tocz si od prawie czterech lat i dotycz zdarze, kt髍e mia硑 miejsce w 2014 roku. W prowadzonym post阷owaniu PZPS ma status poszkodowanego. Wbrew informacjom przekazanym przez niekt髍e media zatrzymania os骲 w dniu wczorajszym nie dotycz zarzut體

Oficjalnie: Liga Narod體 odwo砤na! Ale reprezentacje b阣 gra

Oficjalnie: Liga Narod體 odwo砤na! Ale reprezentacje b阣 gra

jak kobieca Tauron Liga ma przecie ruszy 19 wrze秐ia. Inaczej b阣zie w przypadku reprezentacji siatkarek. Po tym, jak nie uda硂 si jej awansowa na igrzyska w Tokio, plan trenera Jacka Nawrockiego si阦a ju 2022 roku i mistrzostw 秝iata, kt髍ych Polska b阣zie wsp蟪organizatorem. Szkoleniowiec chce

Kto zajmie miejsce Morza Szczecin w Polskiej Lidze Siatk體ki?

Wczoraj zarz眃 Profesjonalnej Ligi Pi砶i Siatkowej S.A. obradowa nad przyznaniem jednej z dru縴n wolnego miejsca w Polskiej Lidze Siatk體ki powsta砮go po niedopuszczeniu do rozgrywek Morza Szczecin. W秗骴 ubiegaj眂ych si o gr w serii A siatkarzy by zespo硑 BBTS Bielsko-Bia砤, SPS Zdu駍ka Wola

Siatk體ka. Memoria Huberta Jerzego Wagnera. Kiedy i z kim zagra reprezentacja Polski? Terminarz i transmisja TV

Siatk體ka. Memoria Huberta Jerzego Wagnera. Kiedy i z kim zagra reprezentacja Polski? Terminarz i transmisja TV

>>> Mistrzostwa iata w siatk體ce 2018: Terminarz pierwszej fazy >>> Mistrzostwa iata w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn 2018 - sk砤d reprezentacji Polski

Szansa dla AKS

W niedziel do p蠹nych godzin nocnych obradowa we Wroc砤wiu Zarz眃 Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej. Jedn z decyzji jak podj瓿a siatkarska centrala by硂 przychylenie si do wniosku o zwi阫szenie liczby zespo丑w wyst阷uj眂ych w serii B I ligi siatkarzy. Przypomnijmy, 縠 do tej pory liczy砤 ona

Nowe informacje ws. koronawirusa w siatk體ce. Wiemy, co z meczami reprezentacji

Nowe informacje ws. koronawirusa w siatk體ce. Wiemy, co z meczami reprezentacji

MAKiS: Mecze reprezentacji niezagro縪ne Zamkni阾a zosta砤 hala, w kt髍ej S Commercecon rozpocz背 ju przygotowania do nowego sezonu ligowego. sd Sport Arena w przysz硑m tygodniu mia砤 go禼i reprezentacje Polski kobiet i m昕czyzn. - Te mecze nie s zagro縪ne - m體i nam dyrektor ds. technicznych

Resovia w serii A?

procedura maj眂a na celu wy硂ni zast阷c szczecinian. Akces gry w tym elitarnym gronie wyrazi硂 pi赕 dru縴n: Resovia Rzesz體, SPS Zdu駍ka Wola, GTPS Gorz體, BBTS Bielsko-Bia砤 oraz G髍nik Radlin. - Wystosujemy do zainteresowanych klub體 pisma zapraszaj眂e do zg硂szenia si do Polskiej Ligi Siatk體ki. Potem

Andrzej Grzyb: W ligach graj d硊縩icy. To jest koszmar

Andrzej Grzyb: W ligach graj d硊縩icy. To jest koszmar

Mo縩a by硂 si przyzwyczai, 縠 o siatk體ce m體i si niemal縠 w samych superlatywach. Polska reprezentacja m昕czyzn obroni砤 w Turynie mistrzostwo 秝iata, a w Final Four Ligi Mistrz體 gra polski przedstawiciel - PGE Skra Be砪hat體. Poziom w 縠駍kich klubach nieco spad, ale mimo to wci笨 graj one

Micha Kubiak wydaje o秝iadczenie, Iran chce kary dla kapitana reprezentacji Polski

Micha Kubiak wydaje o秝iadczenie, Iran chce kary dla kapitana reprezentacji Polski

Od 14 do 16 czerwca w ira駍kiej Urmii Polska zagra z Rosj, Iranem i Kanad w Lidze Narod體. W ostatnich latach Polacy i Ira馽zycy rozegrali przeciw sobie co najmniej kilka emocjonuj眂ych mecz體, w trakcie kt髍ych i po kt髍ych by硂 du縪 wzajemnych prowokacji i pretensji. Niestety, przed

Liga Mistrz體 iata i jej blask. Kiedy polskie kluby b阣 w stanie kupi gwiazdy?

Liga Mistrz體 iata i jej blask. Kiedy polskie kluby b阣 w stanie kupi gwiazdy?

. Liga Mistrz體 iata na polskim podw髍ku W ostatnim czasie polska kadra mistrzem 秝iata zosta砤 w 2014 i 2018 roku. To w sumie pi赕 lat, kiedy nale縜硂 zrobi wszystko, by zainteresowanie zwi眤ane z medalami bia硂-czerwonych przeku na sukces komercyjny polskich rozgrywek. W ko馽u skoro zmagania

Memoria Wagnera 2018 ju nied硊go. Najlepsi siatkarze 秝iata zmierz si w Tauron Arenie

Memoria Wagnera 2018 ju nied硊go. Najlepsi siatkarze 秝iata zmierz si w Tauron Arenie

Cho siatkarskie emocje zwi眤ane z Lig Narod體 jeszcze nie opad硑, ju niebawem kolejne przed nami. W dniach 24-26 sierpnia odb阣zie si Memoria Huberta Jerzego Wagnera w Tauron Arenie Krak體. XVI edycja zmaga siatkarskich, w kt髍ych wezm udzia cztery dru縴ny: reprezentacje Polski, Francji

AZS zawiesza Grzegorza Bo鎘a. Bo nie stawi si na treningu

Na pocz眛ku lutego S眃 Odwo砤wczy Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej, kt髍y zajmuje si spraw Bo鎘a, podtrzyma wydane 20 stycznia decyzje (zawieszenie na cztery mecze i 25 tys. z kary). W sporze o przynale縩o舵 klubow zawodnika ponownie przyzna w ten spos骲 racj cz阺tochowskiemu AZS-owi

Dla kogo 700 tysi阠y z puli na promocj miasta przez pi砶 no縩? Faworyt jest jeden

przetarg na promocj przez futbol i podpisa硂 umow na promocj przez... zesp蟪 ekstraklasy pi砶i siatkowej m昕czyzn, bior眂y udzia w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonaln Lig Pi砶i Siatkowej SA. To zadanie b阣zie realizowa AZS Cz阺tochowa, kt髍y otrzyma 900 tysi阠y z硂tych.

Siatk體ka. Mocna odpowied Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej na zarzuty

Siatk體ka. Mocna odpowied Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej na zarzuty

o秝iadczenia (pisownia oryginalna): W zwi眤ku z publikacj wywiadu Pana Andrzeja Grzyba dla portalu sport.pl Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej czujemy si zobowi眤ani do zaprezentowania rzeczywistego stanu faktycznego, w wielu kwestiach przedstawionych przez Pana Andrzeja Grzyba w spos骲 niepe硁y i/lub niezgodny

Siatk體ka. Earvin N'Gapeth pojedzie na mistrzostwa Europy. Mimo to w zespole obro馽體 tytu硊 trwa walka z czasem

. Francuzi to triumfatorzy tegorocznej Ligi iatowej. W finale imprezy pokonali Brazylijczyk體 3:2. MVP turnieju i najlepszym przyjmuj眂ym zosta wybrany w砤秐ie wspomniany N'Gapeth. Mistrzostwa Europy 2017 w pi砪e siatkowej m昕czyzn rozpoczn si 24 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sw骿

AZS Cz阺tochowa zawiesi Grzegorza Bo鎘a, bo nie stawi si na treningu

dniach 7.03.2014 oraz 8.03.2014 w barwach Klubu ZAKSA S.A., co jest sprzeczne z Decyzjami S眃u Odwo砤wczego przy Polskim Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej nr 1/2014 oraz 2/2014 (obie z dnia 4 lutego 2014 roku) oraz w oparciu o Regulamin Profesjonalnego Wsp蟪zawodnictwa w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn z wrze秐ia 2011

Plan weekendu: Szlagiery Pogoni Baltica i King Szczecin. Trudny wyjazd Espadonu

s ju czerwon latarni Plus Ligi. W czwartek Profesjonalna Liga Pi砶i Siatkowej zadecydowa砤 o przyznaniu szczecinianom trzech punkt體 walkowerem za mecz ze Skr Be砪hat體. Rywale spotkanie wygrali 3:0, ale pope硁ili b潮d zmiany (czterech obcokrajowc體 na parkiecie) i zwyci阺two zostanie zapisane

Wilfredo Leon jest "zbawieniem" polskiej kadry?

, kiedy zosta砨y wyznaczony, trzeba zagra 秝ietnie, by awansowa na igrzyska olimpijskie w Tokio. Mo縠 turniej uda si rozegra w Polsce? By硂by to bardzo fajne rozwi眤ane, poniewa mamy najlepsz publiczno舵 – komentuje ostatnie doniesienia odnosz眂e si do stara Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej

Kolejna wielka impreza siatkarska w Polsce? Drzyzga t硊maczy, dlaczego jeste秏y wymarzonym kandydatem

zainteresowania. Bardzo dobrze, 縠 w parze z tym id mo縧iwo禼i organizacyjne. Hale mamy rewelacyjne i trzeba je wykorzystywa, bowiem mog by one bardzo dobrym 紃骴砮m dochodu dla Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej. To jest wielki biznes. Chcia砨ym, by秏y byli partnerem 秝iatowych w砤dz. 痽czy砨ym sobie, by秏y

痑硂ba, ale w Murowanej Go秎inie zamierzaj gra

Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej brzmi natomiast: "Szanowni Pa駍two, w zwi眤ku z informacj o katastrofie samolotu prezydenckiego, na pok砤dzie kt髍ego znajdowa si m.in. Prezydent RP wraz z ma晨onk Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej informuje: - Turniej Mistrz體 Grup II Ligi Kobiet i M昕czyzn w Murowanej

Siatk體ka. Rewolucja w Lidze iatowej i World Grand Prix. Co na to PZPS?

kolejnego. To dowodzi pozycji PZPS w mi阣zynarodowych strukturach. Nie podj阬i秏y decyzji. Rozmawiamy z kandydatami, miastami-gospodarzami drugiego turnieju Ligi iatowej w Polsce. Mamy nieco ponad tydzie na udzielenie odpowiedzi – komentuje rzecznik Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej, Janusz

Szokuj眂e kulisy polskiej kadry siatkarek. Trener obra縜, bagatelizuje stan zdrowia. "Zna si na siatk體ce, ale czy na ludziach?" [KOMENTARZ]

Pierwszy od lat awans do Final Six Ligi Narod體, pierwsze od dekady wej禼ie do p蟪fina硊 turnieju mistrzowskiego - sezon 2019 sportowo by dla kadry udany. Ale zaraz po mistrzostwach Europy w Turcji Joanna Wo硂sz posz砤 do prezesa Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej Jacka Kasprzyka i powiedzia砤, 縠

Polacy b阣 kibicowa... Rosji? Przedpe硈ki: Co jest ewidentnie nie tak z kwalifikacjami

tak, najwa縩iejszy by pomys Heynena . Ale godziny mecz體 wymy秎i Polsat, na to Heynen nie mia wp硑wu. Powiem jeszcze, 縠 wed硊g mnie trener to, co m骻 dobrze ustawi. I teraz powtarza, 縠 skoro Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej zap砤ci troch euro za organizacj turnieju, to mia prawo

W Sosnowcu pewnie nas przeklinaj. Powsta砤 niezwyk砤 lista trofe體!

Milowice za zdobycie V Miejsca w Mistrzostwach Polski w Sezonie 88/89 50lecie GKS P硂mie Milowice Nagroda Wojewody Rzeszowskiego za I m w Turnieju Ziemi Rzeszowskiejw Pi砪e Siatkowej M昕czyzn Puchar metalowy-Turniej Pi砶i Siatkowej M昕czyzn za miejsce w punktacji dru縴nowej Puchar metalowy-z ZSRR Puchar

ME siatkarek 2015. Wspania硑: za cztery lata nowe Glinka, ieniewicz i Skowro駍ka

Bo鎘a i Dawida Konarskiego. Dlaczego M硂da Liga Kobiet ruszy砤 dopiero przed rokiem? M阺ka M硂da Liga rozegra砤 ju pi赕 sezon體, mamy wi阠 kolejny dow骴, 縠 siatk體ki kobiet nie rozwija si u nas r體nolegle z siatk體k m昕czyzn. - Zaraz, zaraz, to nie Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej decyduje w takich

Siatk體ka. CBA wkroczy硂 do siedziby PZPS

: "Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej informuje, 縠 w czwartek, 13 listopada w siedzibie zwi眤ku rozpocz瓿y si dzia砤nia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej nie zna szczeg蟪體 i zakresu prowadzonych dzia砤. Dotychczas funkcjonariusze poprosili o

Prezesi PZPS zatrzymani: CBA bada organizacj mistrzostw 秝iata w siatk體ce

by硂by nielogiczne. Potrzebny jest tzw. czas buforowy na zgromadzenie wszelkich rozlicze i raport體 - informuje Barbara Zieli駍ka-Morderska z biura prasowego magistratu. "Najszcz甓liwszy prezes w Polsce" W 秗od szef Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej go禼i we Wroc砤wiu i wsp髄nie z

Zaskakuj眂a deklaracja prezydenta Dutkiewicza: Planujemy mo縧iwo舵 rozbudowy Hali Stulecia

siatk體ce, kt髍e w sierpniu i we wrze秐iu rozegrano w Polsce. Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej ma w planach organizacj kolejnych imprez. Siatk體ka cieszy si w naszym kraju ogromn popularno禼i, dlatego Polska chce przeprowadza prawie wszystkie wi阫sze imprezy w tej dyscyplinie. Maj to by cztery wielkie

Nie b阣zie flagi! Puchar Polski na starej wyk砤dzinie

Wejd na specjalny serwis po秝i阠ony Final Four Enea Cup 2012 Pucharu Polski m昕czyzn w pi砪e siatkowej Cztery najlepsze dru縴ny rywalizuj眂e w Rzeszowie o Puchar Polski mia硑 wzorem ligi w硂skiej gra na boisku w kolorach flagi narodowej. Wyk砤dzina mondo zosta砤 nawet roz硂縪na w hali Podpromie

Siatkarskie ME 2017 w Atlas Arenie? Wszystko na to wskazuje

roku, mistrzostwach 秝iata kobiet w 2021, fina砤ch Ligi iatowej czy Klubowych Mistrzostw iata. Atlas Arena to sprzyjaj眂a nam hala. sd dobrze wspomina te Stephane Antiga, selekcjoner reprezentacji Polski. - To dla mnie specjalne miasto, bo przecie mieszka砮m i gra砮m w Be砪hatowie - m體i

Budowlani sd. Minimistrzem 秝iata zosta砤 Serbia [ZDJ蔆IA]

miniturniej na wz髍 mistrzostw 秝iata m昕czyzn, kt髍e odbywaj si w Atlas Arenie. W zawodach udzia wzi瓿y wi阠 reprezentacje Serbii, USA, Iranu i Francji, a prowadzili je: Adam Grabowski (pierwszy trener Budowlanych), Jacek Pasi駍ki (trener dru縴ny w M硂dej Orlen Lidze), B砤縠j Krzyszta硂wicz (drugi trener

Siatk體ka. Andrzej Grzyb komentuje o秝iadczenie PZPS: Moje wypowiedzi maj na celu popraw pracy. PZPS odpowiada

kadry. W przeciwie駍twie do obaw Pana Andrzeja Grzyba szkoleniowcy nie widz problemu by spotka si z delegacj PZPS w Polsce, nawet podczas turnieju najwy縮zej rangi. Dalej - zapewniamy, 縠 Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej przeprowadzi rozpoznanie dotycz眂e "wolnych" trener體 zagranicznych i

Jakich transmisji ju nie mo縩a zakodowa? Sprawd list

w pi砪e siatkowej kobiet i m昕czyzn, w tym mecze eliminacyjne 2. Zawody Ligi iatowej w pi砪e siatkowej m昕czyzn rozgrywane w Polsce. 3. P蟪fina硑 i fina硑 mistrzostw 秝iata i Europy w pi砪e r阠znej m昕czyzn, a tak縠 wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udzia砮m reprezentacji Polski, w tym

Siatkarskie mistrzostwa Europy w Szczecinie?

Poinformowa o tym w 秗od na konferencji w Szczecinie Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej. W ostatnim czasie du縠 sukcesy 秝i阠i 縠駍ki Chemik Police (trzy mistrzostwa kraju z rz阣u), a w tym sezonie m阺ki Espadon Szczecin awansowa do Plus Ligi. Mistrzostwa w Szczecinie? Do

Liga iatowa w dzi, Katowicach i Bydgoszczy

wyst眕i o przyznanie fina硂wego turnieju Ligi iatowej w 2007 roku. Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej b阣zie ubiega si o organizacj mistrzostw Europy w 2009 roku (kobiet lub m昕czyzn) oraz mistrzostw 秝iata w 2010 roku.

Jest nowy klub na siatkarskiej mapie Opolszczyzny. To ECO AZS Uni Opole

zaprezentujemy oficjalnie ca硑 sk砤d. Na razie nic wi阠ej nie mog zdradzi - wyja秐ia Miga. Jedyne co wiadomo praktycznie na pewno to fakt z kim opolanki zagraj w 2 grupie II ligi. Prezydium Zarz眃u Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej zatwierdzi硂 sk砤d I oraz II ligi kobiet i m昕czyzn na sezon 2016/2017, a ich

Gda駍k faworytem w wy禼igu o organizacj ME siatkarzy. Mecze Polak體 w Ergo Arenie?

Wrze秐iowe mistrzostw 秝iata siatkarzy okaza硑 si nie tylko sportowym sukcesem. Spos骲 organizacji mundialu przez Polak體 docenili w砤dze FIVB (Mi阣zynarodowa Federacja Pi砶i Siatkowej). Sukces mistrzostw sprawi, 縠 Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej zg硂si nasz kandydatur na organizacj ME w 2017

PP siatkarzy: bilety na sobotnie p蟪fina硑 rozesz硑 si

Wejd na specjalny serwis po秝i阠ony Final Four Enea Cup 2012 Pucharu Polski m昕czyzn w pi砪e siatkowej Przypomnijmy, 縠 o Puchar Polski i tym samym przepustk do Ligi Mistrz體 w rzeszowskiej hali Podpromie walczy b阣 Zaksa K阣zierzyn-Ko糽e, Jastrz阞ski W阦iel, Asseco Resovia i PGE Skra Be砪hat體

Siatk體ka. kasz Kadziewicz: Nie warto kopa grobu i wrzuca tam ca砮j siatk體ki [ROZMOWA]

. Cz甓 zawodnik體, czyli Ivovi, Konarski, Kurek, Tillie i Perrin odesz砤. Czy jest co, czym polska liga mo縠 przyci眊n辨 siatkarzy? - Jako禼i, poniewa jest wiele os骲, kt髍e chcia砨y w niej gra i w砤秐ie w niej rozpocz辨 mi阣zynarodow karier. Rozpocz辨, ale czy kontynuowa? - Nie, poniewa je秎i

Fenerbahce zagra z Asseco Resovi w Pucharze CEV

Wejd na specjalny serwis po秝i阠ony Final Four Enea Cup 2012 Pucharu Polski m昕czyzn w pi砪e siatkowej Turcy to chyba najmocniejszy z rywali, na kt髍ych mogli trafi rzeszowianie, spo秗骴 czterech ekip, kt髍e spad硑 do Pucharu CEV z Ligi Mistrz體. Trenerem Fenerbahce jest by硑 szkoleniowiec Skry

Siatk體ka. Oskar Kaczmarczyk: Nikt z ekspert體 nie liczy, 縠 w Bie砱orodzie wszystkie trzy sety wygramy 25:13

W ostatnim czasie wok蟪 ZAKSY K阣zierzyn-Ko糽e oraz siatkarskiej reprezentacji Polski powsta硂 wiele zamieszania. Mistrzowie Polski przegrali pierwszy mecz play-off Ligi Mistrz體 i zatrudnili trenera przed ko馽em sezonu, natomiast PZPS og硂si nowy sztab szkoleniowy kadry bez sfinalizowanych um體

Siatk體ka. Ireneusz Mazur: Kubiak i Kurek to husaria, natomiast Muzaj i iwka to lekka kawaleria. Taki uk砤d to najlepsze, co mo縠 nas spotka

mistrzostwa Europy b阣 stanowi produkt ko馽owy i podsumowanie sezonu. Nie zgadzam si z twierdzeniem prezesa Kasprzyka, 縠 Liga iatowa jest turniejem tylko dla pieni阣zy. Moim zdaniem od tego jest praca w klubach, gdzie zawodnicy zarabiaj naprawd bardzo du縪. Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej 硂縴 na

Kogo wylosuj siatkarze Asseco Resovii w Pucharze CEV?

Wejd na specjalny serwis po秝i阠ony Final Four Enea Cup 2012 Pucharu Polski m昕czyzn w pi砪e siatkowej W Challenge Round Pucharu CEV opr骳z czterech najlepszych dru縴n startuj眂ych od pocz眛ku w tych rozgrywkach, graj tak縠 cztery ekipy, kt髍y po fazie grupowej Ligi Mistrz體 uplasowa硑 si na

Turniej o Puchar Puchar Kinder + Sport w weekend w Krakowie

najwy縮zym szczeblu - organizatora wybiera zarz眃 PZPS. W tym roku rozgrywki Kinder + Sport b阣 odbywa硑 si niemal r體nolegle do najwa縩iejszych spotka Ligi iatowej z udzia砮m reprezentacji Polski. Rozgrywki organizowane przez Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej przy wsp蟪pracy z firm Ferrero Polska nazwane

Co, gdzie, kiedy

, sobota, godz. 13, stadion przy ul. Krasi駍kiego w Lublinie. SIATK覹KA Turnieje Pucharu Polski w pi砪e siatkowej m昕czyzn - II etap szczebla wojew骴zkiego; grupa I (sobota, godz. 10.30, hala ZS nr 3 w Kra秐iku, ul. S硂wackiego); grupa II (sobota, godz. 10.30, hala gimnazjum w Spiczynie); grupa III

Triumf Vive Tauron Kielce sprawi, 縠 P硂mie Sosnowiec nie jest ju jedynym polskim zdobywc Pucharu Europy

znacz眂e sukcesy zacz瓿y odnosi panie, kt髍e w 1974 i 1975 roku wywalczy硑 dla Sosnowca pierwsze mistrzostwo Polski. Potem ten sukces siatkarki z Milowic powt髍zy硑 jeszcze trzykrotnie - w latach 1979-81. Do najlepszych siatkarek nale縜硑: Gra縴na Godlewska, Danuta Halaburda, Bo縠na Modnicka, Irena

Siatk體ka. FIVB nie pomo縠 Irankom

niej z szefem FIVB. - Musimy zrobi co, co nie b阣zie obra縜硂 kultury i religii kraju - m體i Ary Graca, t硊macz眂, 縠 problem obecno禼i kobiet w ira駍kich halach mo縩a rozwi眤a tylko w inteligentny spos骲. Prezes Mi阣zynarodowej Federacji Pi砶i Siatkowej t硊maczy, 縠 organizacja, na kt髍ej czele

Siatkarze epska Suwa砶i odkuj si w Pucharze Polski?

Polski w siatk體ce m昕czyzn zaplanowano na 19 i 20 stycznia 2013 r.

Siatk體ka. Polak selekcjonerem? Czy warto, kiedy drugie imi kadry to "ryzyko"?

Rzesz體 i od kolejnych rozgrywek jest dyrektorem sportowym klubu. Zapisa on jednak bardzo dobr kart w jego dziejach – mistrzostwa Polski, srebro Ligi Mistrz體, czy fina Pucharu CEV. Co wi阠ej, by r體nie szkoleniowcem siatkarskiej kadry B, z kt髍 si阦n背 po br眤 Ligi Europejskiej i 4. miejsce

Pozna chce wybudowa wielk hal. Ale nie ma na ni pieni阣zy

przedstawicieli w ekstraklasie kobiet ani m昕czyzn. - Czas na to, by siatk體ka najwy縮zych lot體 powsta砤 w Poznaniu, kt髍y te ma tradycje w tej dyscyplinie - uwa縜 Jan Zar阞a, wiceprezes Profesjonalnej Ligi Pi砶i Siatkowej, sp蟪ki, kt髍a zarz眃za m阺k ekstraklas. - Otwieramy szeroko ramiona i zapraszamy. Kto

24 zespo硑 w finale Minimistrzostw iata

Siatkowej M昕czyzn Polska 2014. Losowanie odb阣zie si w drugiej po硂wie sierpnia. Pe硁a lista finalist體 Gda駍kich Minimistrzostw iata: Szko砤 Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Gda駍ku, Gimnazjum nr 11 w Gda駍ku, Zesp蟪 Kszta砪enia i Wychowania w Koczale, Gimnazjum w Miastku, Gimnazjum nr 3 w Chojnicach

Gwardia wycofana z II ligi!

W specjalnym o秝iadczeniu, wydanym przez prezesa sekcji siatkarzy Mariusza 痚browskiego czytamy m.in.: "Gwardia Wroc砤w S.A informuj, 縠 w bie勘cym sezonie sportowym wycofuje si z rozgrywek II ligi pi砶i siatkowej m昕czyzn z powodu nie przed硊縠nia umowy sponsorskiej przez Energi關ro Gigawat

W砤sna hala, kibice. Asseco Resovia gra o Puchar Polski

Wejd na specjalny serwis po秝i阠ony Final Four Enea Cup 2012 Pucharu Polski m昕czyzn w pi砪e siatkowej Przez dwa dni w hali Podpromie cztery zespo硑 b阣 rywalizowa硑 o pierwszy w tym roku sukces. Opr骳z Asseco Resovii apetyty na zdobycie Pucharu Polski maj obro馽a tytu硊 sprzed roku PGE Skra

Hitowy mecz reprezentacji Polski siatkarzy. Wiadomo, co z kibicami

M阺ka kadra narodowa w najbli縮zym czasie rozegra nast阷uj眂e mecze towarzyskie: Polska – Niemcy: 22 lipca o 20.00 i 23 lipca o 18.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Zielonej G髍ze; Polska – Estonia: 26 lipca o 20.00 i 27 lipca o 18.00 w Sport Arena sd im. J髗efa "Ziuny"

Siatk體ka. Pierwsze mecze p蟪fina硂we jednostronne. Czy Resovi i Jastrz阞ski W阦iel sta na remontad?

W p蟪fina砤ch mistrzostw Polski w pi砪e siatkowej m昕czyzn znalaz硑 si zespo硑, kt髍e przez ca硑 sezon prezentowa硑 najwy縮zy i najr體niejszy poziom. Cho zwyci陑ca rundy zasadniczej, ZAKSA K阣zierzyn-Ko糽e, z czo丑wk gra砤 "w kratk", to nie zawodzi砤 w pozosta硑ch spotkaniach. Du縪

Prezes Zaksy komentuje spraw zawieszenia Grzegorza Bo鎘a

"Klub Zaksa dzia砤 wg europejskich standard體 i zgodnie z polskim prawem, w tym z Kodeksem pracy i Kodeksem sp蟪ek handlowych oraz Kodeksem cywilnym. Wg zapis體 Regulaminu Profesjonalnego Wsp蟪zawodnictwa w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn ka縟y z Klub體 sk砤daj眂ych wniosek o uprawnienie Zawodnik體

Zosta trenerem dziewczyn z przymusu. I tak ju zosta硂

, mieli秏y nawet mistrz體 olimpijskich Tomasza W骿towicza i Lecha sk, a reprezentacj Polski prowadzi lublinianin Jerzy Welcz. Panie takich osi眊ni赕 nie mia硑 - z czego to wynika? - To prawda, ale trzeba przypomnie, 縠 p砮 pi阫na te mia砤 swoje przewagi, szczeg髄nie w kategorii juniorek, gdzie MKS

Lozano odejdzie po igrzyskach, nast阷ca we wrze秐iu

trener Lozano zostanie hucznie po縠gnany i otrzyma ogromny bukiet kwiat體 - powiedzia Przedpe硈ki. - Liczymy, 縠 w Pekinie osi眊nie jeszcze wi阠ej. Na jesieni 2008 roku odb阣zie si Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegat體 Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej. - Nowe w砤dze zdecyduj jaka b阣zie

M w Krak體 Arenie. Krzysztof Kowal: Tylu kibic體 nikt si nie spodziewa [ZDJ蔆IA]

tu grali Polacy. Tu odb阣 si te p蟪fina硑 i fina. Mam nadziej, 縠 z udzia砮m naszych reprezentant體. Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej z硂縴 aplikacj o organizacj mistrzostw Europy m昕czyzn w 2017 roku. Do潮czyli秏y si do niej z zastrze縠niem, 縠 chcemy go禼i nasz reprezentacj. Czekamy na

Siatkarze Jadaru ju prawie w komplecie

nast阷nego sezonu. Wszystko po to, aby docelowo I Liga liczy砤 dziesi赕 ekip w sezonie 2007/08. Na wniosek wydzia硊 szkolenia Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej do rozgrywek I Ligi mo縠 by do潮czona "z urz阣u" dru縴na Szko硑 Mistrzostwa Sportowego w Spale. Niezale縩ie od zaj阾ego miejsca zesp蟪

Poszukiwanie ojca, twarda r阫a i choroba syna. Ireneusz Mazur: Sam si zastanawiam, sk眃 mia砮m tyle si硑

, Bu砱arzy, a wi阠 medali禼i mistrzostw Europy i twa, kt髍a nie mia砤 w tamtym czasie z砮go zespo硊. Polska kadra przegrywa砤 wcze秐iej z Grecj, Hiszpani, Austri i Belgi. To by砤 nasza rzeczywisto舵. Ka縟y realnie ocenia nasz start w tych rozgrywkach. Nagle w ci眊u jednego dnia zmieniono zdanie &ndash

Wielka siatk體ka we Wroc砤wiu

Ostatnie posiedzenie zarz眃u Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej (PZPS) przes眃zi硂, 縠 mecze Ligi iatowej m昕czyzn zostan rozegrane w trzech polskich miastach - dzi, Katowicach i Wroc砤wiu. O ile jednak dwa pierwsze by硑 pewniakami, to Wroc砤w ostro rywalizowa z 

Baku 2015. Igrzyska mistrz體, junior體 i p蟪amator體

tych igrzyskach zar體no w秗骴 kobiet, jak i m昕czyzn zagraj najmocniejsze reprezentacje, ale cz甓 wystawi drugie sk砤dy - m體i rzecznik prasowy Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej Janusz Uzna駍ki. Tak b阣zie cho鎎y w przypadku naszej reprezentacji. Jej trener, Stephane Antiga, uzna, 縠 w ramach

Co, gdzie, kiedy

- Dystans Nied紈iada 11, Sok蟪 Kolbuszowa Dolna - Wilki Wilk體 15. ZAPASY 61 mistrzostwa Polski senior體 w zapasach w stylu wolnym, sobota godz. 9, walki fina硂we od godz. 16 do 18, hala sportowa ZS nr 3 przy ul. S硂wackiego 7 w Kra秐iku. BOKS I kolejka mi阣zyokr阦owej ligi m硂dzie縪wej: Gwarek jczna

Ligowa siatk體ka wyjdzie z Polsatu?

Profesjonalnej Ligi Pi砶i Siatkowej) spotkali si z Zygmuntem Solorzem. Oficjalnie - na zaproszenie w砤禼iciela stacji po udanych ME. Ale rozpocz阾o tak縠 negocjacje w sprawie kontraktu. - 痑dnej propozycji na razie nie by硂, procedura przetargowa nie zosta砤 wszcz阾a - zapewnia Popko. Wed硊g naszych informacji

Zapowiedzi weekendowych (12-14 XII) imprez sportowych

przy ul. Stra縜ckiej 2. n BADMINTON EKSTRAKLASA. Energoinwest 32 Bia硑stok - Technik G硊bczyce (sobota, godz. 9, SP 32 przy ul. Pietrasze); SKB Litpol-Malow Suwa砶i - Technik (niedziela, godz. 10, hala OSiR przy ul. Wojska Polskiego). n SIATK覹KA III LIGA M石CZYZN. UKS Dojlidy Bia硑stok - Mlekpol

Rzeszowscy siatkarze przegrali walkowerem

momencie trzech polskich zawodnik體 - wyja秐ia Cezary Matusiak, komisarz ligi. W zwi眤ku z tym wed硊g dzia砤czy PLS-u Mitrovi by zawodnikiem nieuprawnionym do wej禼ia na boisko i zgodnie z paragrafem 34, punkt 1 Regulaminu Profesjonalnego Wsp蟪zawodnictwa w Pi砪e Siatkowej M昕czyzn ("Zawody zostan

Zmiany w siatkarskich rozgrywkach Serii B

W砤dze zwi眤ku podj瓿y decyzje o reformie rozgrywek Serii B, kt髍e od najbli縮zego sezonu zyskaj nazw pierwszej ligi. Jednym z g丑wnych postanowie jest niezmniejszanie liczby zespo丑w w najbli縮zym sezonie. Docelowo jednak - w sezonie 2007/2008 - liga ma liczy dziesi赕 ekip. - To na razie s

Siatk體ka. Takiego procesu w polskim sporcie jeszcze nie by硂. CBA, walizka pe硁a pieni阣zy i w禼iek硑 prezydent Komorowski

w Profesjonalnej Lidze Pi砶i Siatkowej, ale potem wr骳i tam jako wiceprezes, a od niedawna zn體 jest szefem PLPS, nawet je秎i twarz lidze daje dzi wiceprezes Wojciech Czajka. Nowym prezesem PZPS zosta wybrany w czerwcu 2016 roku Jacek Kasprzyk, czyli cz硂wiek bardzo bliski poprzednim w砤dzom

Polsat Boxing Night sukcesem Ergo Areny. W Tr骿mie禼ie b阣 kolejne gale bokserskie?

r體nie w Ergo Arenie - dodaje. Z pewno禼i ciesz ju potwierdzone imprezy. W kwietniu czeka nas spotkanie reprezentacji Polski w pi砪e r阠znej z dru縴n Szwecji. Sprzedano ju ponad 8 tysi阠y bilet體, o czym pisali秏y TUTAJ. Czekaj nas r體nie zmagania Polak體 w siatkarskiej Lidze iatowej. 30 czerwca

Milion za europejsk siatk體k

;udzia砮m Polek rozegrane zostan w dzi i w katowickim Spodku. PZPS (Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej) postanowi jednak, 縠 impreza trafi do czterech polskich miast. W zamy秎e zwi眤ku ka縟e z nich zorganizowa硂by mecze jednej grupy. O dwie z nich rywalizacj toczy硑 w 

Do Kielc przyjad Z硂tka i najlepsze polskie zespo硑 siatkarzy

- m體i Jacek S阫, prezes 秝i阾okrzyskiego zwi眤ku. Pod koniec roku informowali秏y ju o staraniach o przyjazd kadry Polek, dla kt髍ych b阣zie to jeden ze sprawdzian體 przed organizowanymi w naszym kraju na prze硂mie wrze秐ia i pa糳ziernika fina砤mi mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski gra b阣zie w

Sport w weekend

TKKF przy ul. Winogrady w Poznaniu; wst阷 wolny godz. 11 Otwarty Turniej Pi砶i Siatkowej Dru縴n Amatorskich; hala widowiskowo-sportowa w Kleszczewie; wst阷 wolny godz. 12 Mistrzostwa Polski w rzutkach; indywidualne mistrzostwa kobiet i m昕czyzn; sala sportowa Zespo硊 Szk蟪 nr 1 przy ul. Podg髍nej w

SPORT W SKR覥IE

drugiej ligi. SPORT AMATOR覹 Sob髏ki na sportowo W sobot (20 czerwca) odb阣zie si Sportowa Noc i阾oja駍ka. W ramach imprezy zaplanowano dwa turnieje: pi砶i siatkowej i pi砶i no縩ej. Organizatorem zmaga, kt髍e rozpoczn si o godzinie 18 na obiektach przy ulicy Narutowicza, jest Miejski O秗odek

Francuzi ograni. Asseco Resovia gra dalej w pucharze

Wejd na specjalny serwis po秝i阠ony Final Four Enea Cup 2012 Pucharu Polski m昕czyzn w pi砪e siatkowej Rewan縪wy pojedynek 1/4 fina硊 Pucharu CEV by dla siatkarzy z Rzeszowa jednocze秐ie ostatnim sprawdzianem przed fina硂wym turniejem Pucharu Polski, kt髍y ju w weekend odb阣zie si w

Puchar CEV: Asseco Resovia vs Arago de Sete

Wejd na specjalny serwis po秝i阠ony Final Four Enea Cup 2012 Pucharu Polski m昕czyzn w pi砪e siatkowej Najbli縮ze sze舵 dni mo縠 by decyduj眂e dla siatkarzy Asseco Resovii. Najpierw we wtorek mog sobie zapewni awans do Challenge Round Pucharu CEV, czyli de facto do najlepszej 髎emki tych

Co, gdzie, kiedy

Pu砤wach. TENIS STOWY P蟪fina Pucharu Polski kobiet z udzia砮m: GLKS Nadarzyn (wicemistrz Polski), AZS PWSiT m縜 (I liga) i Sygna硊 Lublin (II liga), pi眛ek, godz. 13, sala tenisa sto硂wego w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie. P蟪fina Pucharu Polski m昕czyzn z udzia砮m

Siatk體ka. Ferdinando De Giorgi: 痑硂wa砮m, 縠 opu禼i砮m ZAKS. Czu砮m, jakbym zosta z niczym

Superpuchary W硂ch, a z ZAKS K阣zierzyn-Ko糽e dwukrotnie si阦n背 po zwyci阺two w PlusLidze. 20 grudnia 2016 roku zosta wybrany przez Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej selekcjonerem m阺kiej reprezentacji kraju. Na stanowisku nie zosta zbyt d硊go. Po nieudanych dla bia硂-czerwonych mistrzostwach Europy (pora縦a

Polska organizatorem ME siatkarek 2009

To ju druga wielka impreza, kt髍a w 2009 r. odb阣zie si w Polsce - b阣ziemy te gospodarzami ME koszykarzy. - Tylko jeden g硂suj眂y si wstrzyma. Prosz zobaczy, jakie maj o nas zdanie - m體i "Gazecie" w sobot prezes Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej Miros砤w Przedpe硈ki

Wroc砤w czy Warszawa? Gdzie mecz otwarcia siatkarskich mistrzostw 秝iata w 2014 roku

miasto rywalizuje ze Stadionem Narodowym w Warszawie. W砤dze Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej chc bowiem, by mistrzostwa zosta硑 rozpocz阾e w spos骲 nietypowy - od spotkania bia硂-czerwonych na 58-tysi阠znym stadionie pi砶arskim. - Rzeczywi禼ie, taka koncepcja jest rozwa縜na, ale na razie wi笨眂e

Niepewna przysz硂舵 Vitala Heynena w Polsce. PZPS nie zgadza si na jego warunki

mia takiej pozycji jak teraz i dlatego przysta na stosunkowo nisk pensj. Sytuacja od tego czasu zmieni砤 si jednak diametralnie - wraz z reprezentacj Polski zdoby mistrzostwo 秝iata (2018) a w 2019 roku wywalczy br眤owe medale Ligi Narod體 i mistrzostw Europy oraz srebrny medal Pucharu iata

Lozano: Nie zaakceptuj tonu gro糱y

nie zaakceptuj tonu gro糱y" - pisze Lozano. O秝iadczenie trenera Lozano: Podczas dw骳h lat prowadzenia przeze mnie Reprezentacji Polski Pi砶i Siatkowej M昕czyzn nigdy nie chcia砮m odpowiada na artyku硑 prasowe ani rozwi眤ywa nasze problemy poprzez pras. To nie jest w砤禼iwy spos骲 ich

Kosok: Puchar Polski zostanie w Rzeszowie? Da si zrobi

Wejd na specjalny serwis po秝i阠ony Final Four Enea Cup 2012 Pucharu Polski m昕czyzn w pi砪e siatkowej W weekend w rzeszowskiej hali Podpromie odb阣zie si Final Four Pucharu Polski. Asseco Resovia w sobot w p蟪finale zmierzy si z PGE Skr Be砪hat體. Je秎i wygra, w niedzielnym finale rywalizowa

Siatk體ka. Siatkarska Liga Narod體 sta砤 si faktem! Rewolucyjne zmiany w rozgrywkach ju od przysz砮go roku

jeden na 秝iecie. Siatkarska Liga Narod體 pomo縠 nam zrealizowa nasz wizj i wyznaczy standardy do秝iadcze sportowc體 i widz體 – prezydent FIVB. W rozgrywkach m昕czyzn Brazylia, W硂chy, Stany Zjednoczone, Chiny, Serbia, Francja, Argentyna, Iran, Polska, Niemcy, Japonia oraz Rosja b阣

Castellani i Matlak selekcjonerami siatkarskich reprezentacji

Prezes ZAKSA: Liga jest s砤bsza » W pi眛ek 23-osobowy zarz眃 Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej g硂sowa nad kandydaturami Castellaniego i Matlaka, kt髍ych zg硂si砤 komisja ds. wyboru selekcjonera. Wyniki s tajne, zosta硑 zdeponowane u notariusza, w sobot podczas corocznej gali

Dwa fina硑 Pucharu Polski w Poznaniu?

Tak propozycj przedstawili we wtorek Artur Popko i Marek Bykowski z Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej, kt髍zy spotkali si z Ew B眐, szefow wydzia硊 kultury fizycznej i turystyki w Poznaniu. Wygl眃a na to, 縠 propozycja zostanie przyj阾a, a zatem b阣ziemy mieli w tym roku trzy du縠 imprezy

Siatk體ka. M 2022 w Rosji!

z硂ta i trzy srebra), a trzecie ex aequo Polska i W硂chy (po trzy z硂ta i jednym srebrze). Siatk體ka. Turniej kwalifikacyjny do IO w Tokio mo縠 odby si w Polsce

Jerzy Matlak do kadry?

kadry - stwierdzi砤: "Mam dwie kandydatury - Andrzej Niemczyk i Jerzy Matlak. Niemczyk ma jednak ma砮 szanse, bo nie jest ulubie馽em dzia砤czy Polskiego Zwi眤ku Pi砶i Siatkowej. Je秎i chodzi o Matlaka, to w zasadzie nie wiadomo, czy chcia砨y prowadzi narodow dru縴n". Wiadomo, chcia砨y. Tak

Siatk體ka. Znamy szeroki sk砤d reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w pi砪e siatkowej m昕czyzn

Cho wielkich zmian w kadrze przygotowuj眂ej si na mistrzostwa Europy mia硂 nie by, to Liga iatowa i ostatnie wyniki reprezentant體 Polski junior體 wp硑n瓿y na wybory selekcjonera bia硂-czerwonych, Ferdinando De Giorgiego. W硂ski szkoleniowiec powo砤 do dru縴ny narodowej trzech m硂dszych

Siatkarski ligowy maraton

Polski Zwi眤ek Pi砶i Siatkowej postanowi zaakceptowa wcze秐iejsze propozycj zmian w terminarzu I ligi A m昕czyzn, kt髍 zaprezentowali przedstawiciele Profesjonalnej Ligi Pi砶i Siatkowej. Rozgrywki maj zako馽zy si do 18 kwietnia, czyli 17 dni wcze秐iej ni to zak砤da pierwotny terminarz

Sport amatorski w Szczecinie

. SZCZECI裇KA LIGA SZ覵TEK Telekomunikacja Polska przegra砤 w ostatniej kolejce rundy zasadniczej rozgrywek I ligi z Calbudem i straci砤 fotel lidera na rzecz Centrum Witaminy Wydawa硂 si, 縠 po ubieg砮j serii spotka niewiele jeszcze mo縠 si zmieni. TP SA pokona砤 Centrum Witaminy i awansowa砤 na pierwsze