ci昕ka atletyka

Mateusz Lewandowski

Kulomiot ze Szczytna wyr罂niony podczas gali w Lozannie

Kulomiot ze Szczytna wyr罂niony podczas gali w Lozannie

Konrad Bukowiecki w weekend podczas uroczystej gali w szwajcarskiej Lozannie otrzyma wyr罂nienie Wschodz眂ej Gwiazdy Lekkiej atletyki. - Cieszymy si, 縠 kto w Europie doceni Konrada za jego ci昕k prac - m體i Ireneusz Bukowiecki, trener i ojciec sportowca.

Gwiazda lekkiej atletyki spotka si z fanami w Olsztynie

Mowa o kulomiocie Konradzie Bukowieckim, kt髍y wyrasta na sportowca 秝iatowego formatu. Nie przez przypadek tego 18-latka por體nuje si ju do Tomasza Majewskiego. We wtorek zawodnik Gwardii Szczytno b阣zie go禼iem olszty駍kiego Muzeum Sportu

Marcin Lewandowski jeszcze czeka na Adama Kszczota. "Licz, 縠 PZLA si z Tomkiem dogada"

- Ju trenuj i za 10 dni lec do Kenii na zgrupowanie. Czekam na wsp髄ne treningi z Adamem Kszczotem, bo to na pewno bardzo by pomog硂 i jemu, i mi - m體i Marcin Lewandowski. Adam Kszczot w mediach spo砮czno禼iowych og硂si, 縠 Tomasz Lewandowski zosta jego trenerem, ale szkoleniowiec musi jeszcze porozumie si z Polskim Zwi眤kiem Lekkiej Atletyki.

Orlen Cup. Promocja lekkiej atletyki w秗骴 najm硂dszych

Orlen Cup. Promocja lekkiej atletyki w秗骴 najm硂dszych

Niewiele brakowa硂, by zawod體 Orlen Cup nie by硂 na p硂ckiej star體ce. - Pierwszy pomys to mityng halowy. Szybko jednak pojawi砤 si my秎 wyj禼ia do ludzi, bo w terenie 砤twiej zarazi ich sportowym bakcylem, a do hali pewnie przyszliby jedynie sympatycy lekkiej atletyki - zauwa縜 dyrektor

Dolny 眘k dla Kr髄owej Sportu. Ekspert radzi: Lekka atletyka to 秝ietne przygotowanie dziecka pod inne dyscypliny

stopniowaniu trudno禼i zaj赕, w tym przypadku d硊go禼i pokonanego dystansu lub czasu ich trwania. Nic nie jest w stanie zniech阠i dziecka bardziej ni ci昕ki, monotonny trening. Czy uprawianie lekkiej atletyki du縪 kosztuje? Jedn z zalet uprawiania lekkiej atletyki (na wst阷nym jej etapie) jest niski jego

Podnoszenie ci昕ar體. Rekordy podnoszenia ci昕ar體. Czy mo縩a podnosi ci昕ary w ci笨y?

Podnoszenie ci昕ar體. Rekordy podnoszenia ci昕ar體. Czy mo縩a podnosi ci昕ary w ci笨y?

podnoszenia ci昕ar體. Czym innym jest wi阠 trening na si硂wni, a zupe硁ie czym innym tak zwane wyrywanie sztangi. Podnoszenie ci昕ar體 to jedna z dyscyplin ci昕kiej atletyki. Jak ju wskazuje sama nazwa, polega na podnoszeniu sztangi o okre秎onej masie. W regulaminie olimpijskim w 1913 roku wprowadzono

Zdzis砤w Ambroziak: Pech

zaniepokoi砮m, kiedy zaraz po walce nasz pi甓ciarz w znakomitym nastroju pytany o przyczyny pora縦i odpowiedzia, 縠 "chyba mu troszk zabrak硂 koncentracji". Ta r體nie wielka, co niezrozumia砤 euforia po ci昕kim nokaucie, te ta馽e, u禼iski i serdeczno禼i usprawiedliwia硑 obaw, 縠 jednak Luan

Lekkoatletyka. Kr髄owa o dw骳h twarzach: Justyny i阾y i Anity W硂darczyk

Lekkoatletyka. Kr髄owa o dw骳h twarzach: Justyny i阾y i Anity W硂darczyk

wyczyn. W plebiscycie na polskiego sportowca roku musi by wysoko. W 2018 roku to ona by砤 twarz naszej lekkiej atletyki. A je秎i chcemy wymieni dyscypliny, z kt髍ych ostatnio mo縠my by dumni, to lekka atletyka na pewno b阣zie na podium. Tury禼i? Wycieczkowicze? Nie ten adres W Berlinie urz眃zili秏y

ME Lekkoatletyka 2018. Adam Kszczot: Staj, startuj i hop - z硂to? Chcia砨ym, ale tak to nie dzia砤

ME Lekkoatletyka 2018. Adam Kszczot: Staj, startuj i hop - z硂to? Chcia砨ym, ale tak to nie dzia砤

do mnie ze swoimi r罂nymi problemami i historiami. Opowiadaj jak wychodzili z na硂g體, jak w trudnych momentach ogl眃aj mnie na social mediach i m體i, 縠 to im pomaga. To znaczy, 縠 lata mojej pracy, wyrzecze, obserwacji samego siebie, obserwacji lekkiej atletyki, wspania硑ch zawodnik體 i

Rio 2016. Isinbajewa otrzyma砤 propozycj, aby zosta chor笨ym kadry

Rio 2016. Isinbajewa otrzyma砤 propozycj, aby zosta chor笨ym kadry

polityczna" oraz "pogrzeb lekkiej atletyki". Rosja zosta砤 ukarana za naruszenie zasad antydopingowych i tuszowanie takich przypadk體 podczas organizowanych przez siebie mistrzostw i igrzysk. Spo秗骴 rosyjskich sportowc體 w Rio mog wyst眕i jedynie mieszkaj眂a od lat w USA Daria Kliszina

Adam Kszczot o g硂秐ym wywiadzie dla PolskaBiega.pl: Nie wiedzia砮m, 縠 wywo砤m tak burz, ale...

Adam Kszczot o g硂秐ym wywiadzie dla PolskaBiega.pl: Nie wiedzia砮m, 縠 wywo砤m tak burz, ale...

burz, ale z drugiej strony to dobrze. Dzi阫uj wszystkim wiernym kibicom lekkiej atletyki, kt髍zy zawsze nas wspieraj. Chcia砮m zwr骳i uwag na du縠 dysproporcje w przekazach medialnych je秎i chodzi o sukcesy w sportach indywidualnych. (...) Dzi阫uj Zbigniewowi Bo駅owi, kt髍y swoim wpisem na

ME 2018. Polacy gratuluj medalistom i wylewaj 縜le na pi砶arzy. Nadchodzi pocz眛ek wielkiej mody na lekk atletyk?

ME 2018. Polacy gratuluj medalistom i wylewaj 縜le na pi砶arzy. Nadchodzi pocz眛ek wielkiej mody na lekk atletyk?

Najlepszego Sportowca Polski czy wsp蟪tworzenia rankingu lekkoatletycznego „Z硂te Kolce”. Normalno舵, znakomity kontakt z kibicem i ch赕 wsp蟪pracy z mediami - to bym podkre秎i. Im naprawd zale縴, 縠by lekka atletyka by砤 pozytywnie postrzegana. To 秝ietni i bardzo profesjonalni sportowcy. Po

Lekkoatletyka. Malwina Kopron i Patrycja Wyciszkiewicz z Poznania z medalami mistrzostw Europy!

Lekkoatletyka. Malwina Kopron i Patrycja Wyciszkiewicz z Poznania z medalami mistrzostw Europy!

luzu, a z szarpania ci昕ko narzuca dobry wynik. Konkurs odbywa si wieczorem, wcze秐iej troch pada硂, by硂 do舵 ch硂dno. Ale nie chc zgania na warunki pogodowe -komentowa砤 Malwina Kopron na stronie Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki . Trener Malwiny Kopron, najbardziej utytu硂wany w Polsce

Kulomiot ze Szczytna o swoich celach. Najwa縩iejsze Rio 2016

Kulomiot ze Szczytna o swoich celach. Najwa縩iejsze Rio 2016

pa糳zierniku spotka硂 kulomiota ze Szczytna. Jak informowali秏y na olsztyn.sport.pl, podczas uroczystej gali w szwajcarskiej Lozannie otrzyma wyr罂nienie Wschodz眂ej Gwiazdy Lekkiej Atletyki. To pierwszy Polak, kt髍ego wyniki zosta硑 w ten spos骲 nagrodzone przez Europejsk Federacj Lekkiej Atletyki

Lekkoatletyka. Polacy wyrzuceni z o秗odka w USA za alkohol. Tomasz Majewski: to rozdmuchana afera

Lekkoatletyka. Polacy wyrzuceni z o秗odka w USA za alkohol. Tomasz Majewski: to rozdmuchana afera

. Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki b阣zie si kontaktowa z szefami o秗odka i pr骲owa za砤godzi sytuacj? - Ale co tu 砤godzi? Przecie nic si nie dzieje, nasi sportowcy dalej normalnie tam trenuj. Korzystaj z bie縩i, rzutni, z ca砮j infrastruktury, ale nie trzeba spr骲owa wyja秐i sprawy, by w

Lekkoatletyka. ietny wyst阷 Cichockiej i sensacyjne zwyci阺two Ho硊b-Kowalik na 400m

Lekkoatletyka. ietny wyst阷 Cichockiej i sensacyjne zwyci阺two Ho硊b-Kowalik na 400m

) pobi砤 rekord Mistrzostw Polski i ustanowi砤 czwarty wynik w historii polskiej lekkiej atletyki w biegu fina硂wym na 400 metr體 (51,18).  - Startowa砤m z sz髎tego tory, najgro糿iejsze rywalki mia砤m za plecami. Od pocz眛ku zacz瓿am bardzo mocno. Wiedzia砤m, 縠 Justyna jest bardzo blisko mnie, czu砤m

Sportowcy nagrodzeni. Obietnica medalu na igrzyskach

Sportowcy nagrodzeni. Obietnica medalu na igrzyskach

. Porwisiak Pawe Marcin 6. Zajkowski Adrian 7. Ku Maciej 8. Miastkowski Adam Patryk 9. Rybi駍ka Kamila 10. Szewc Kinga 34. UKS 19 "BOJARY" - LEKKA ATLETYKA 1. Sok髄ska Katarzyna 2. Kasjanowicz Sylwia 3. D眀rowska Martyna - M硂dzie縪we Mistrzostwa Europy 4x400 II miejsce, Halowe

Ikona Sportu 2016. Trener Anity W硂darczyk: Anit sta na 85 metr體. A mo縠 nawet na pobicie rekordu m阺kiego

Ikona Sportu 2016. Trener Anity W硂darczyk: Anit sta na 85 metr體. A mo縠 nawet na pobicie rekordu m阺kiego

leczy m.in. Anit W硂darczyk, za硂縴 w砤sn firm i nie pracuje ju w Carolina Medical Center z kt髍 umow ma Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki - red.) - Zwi眤ek troch widzi problem, nie wiem jaki. Doktora igielskiego ju nie ma. Za硂縴 swoj firm MIRAI. Mamy tam du縴 kredyt zaufania, przyjmuj nas

Upalny p蟪maraton w Radomiu dla biegacza z W砤dys砤wowa

Upalny p蟪maraton w Radomiu dla biegacza z W砤dys砤wowa

262 miejsce. Spo秗骴 zarejestrowanych do biegu wielu reprezentowa硂 Radom i okoliczne miejscowo禼i. Na trasie posiadaj眂ej atest Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki rywalizowali wyczynowcy i amatorzy. - Bieg硂 si ci昕ko. Nie chodzi o dystans, ale przede wszystkim o pogod. Trasa w wi阫szo禼i

Trening interwa硂wy w bieganiu

Trening interwa硂wy w bieganiu

PIOTR KSI’KIEWICZ - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, trener II klasy lekkiej atletyki, organizator cyklu bieg體 CITY TRAIL i szybki biegacz z 縴ci體k 2h 43min z Poznania z 2012 roku i 1h 14min w p蟪maratonie. Co to jest trening interwa硂wy? Trening interwa硂wy  to bieg

Tomasz Majewski: w skokach jest mistyka

Tomasz Majewski: w skokach jest mistyka

tylko dla ciebie, dla ca砮j lekkiej atletyki. - Jak dla mnie by to dobry rok dla naszej dyscypliny, i ju. Wyniki, medale, rekordy Polski, troch tego by硂. Najwa縩iejsze, 縠 utrzymali秏y dobr tendencj. Z mistrzostw 秝iata w Moskwie przywie糽i秏y trzy medale, a Piotrek Ma砤chowski na zawodach w

Boks. Artur Szpilka: Spokornia砮m, ale wci笨 jestem pewny siebie [ROZMOWA]

Boks. Artur Szpilka: Spokornia砮m, ale wci笨 jestem pewny siebie [ROZMOWA]

rozpocz背e treningi w Warszawskim Centrum Atletyki z Andrzejem Gmitrukiem. Mo縠sz go por體na do Fiodora pina, z kt髍ym pracowa砮 przez wiele lat? - Do obu mam wielki szacunek. Trener Gmitruk ma wspania砮 oko, widzi wiele rzeczy. Patrzy na moje b酬dy i od razu stara si je niwelowa. Fiodor to tytan

Adam Kszczot: Dla wielu kibic體 sport to tylko pi砶a no縩a. Szkoda... [WYWIAD]

Adam Kszczot: Dla wielu kibic體 sport to tylko pi砶a no縩a. Szkoda... [WYWIAD]

widowiskowy dla przeci阾nego widza. Jeszcze raz powt髍z, nie mog znie舵 sytuacji, kiedy w sportowej gazecie czytam, 縠 kto w finale zaj背 ostatnie miejsce. Mierzi mnie to strasznie. W innych krajach, gdzie lekka atletyka jest powa縩iej traktowana informacje s przekazywane w inny spos骲. Komunikat jest

Kszczot i Strza砶owski wystartuj w HME w Czechach. Kto jeszcze ma szans?

LEKKA ATLETYKA. Kszczot tradycyjnie ju rozpocz背 sezon halowy bardzo dobrze i podczas inauguruj眂ego startu na mityngu w Duesseldorfie zanotowa pierwsze zwyci阺two. Co wi阠ej, czas 1.46,48 okaza si od razu najlepszym w sezonie na 秝iecie na dystansie 800 m. Rezultat jednocze秐ie zapewni

Adam Kszczot trenuje w RPA. "Nie chcemy przyspiesza trening體"

LEKKA ATLETYKA. Ob髗 w RPA to sta硑 punkt polskich lekkoatlet體 w przygotowaniach do kolejnego sezonu. - B阣 trenowa na wysoko禼i 1300 metr體 przy temperaturze 30 stopni. To b阣 ju solidne przygotowania do sezonu - m體i jeszcze w grudniu Kszczot Jego trener Zbigniew Kr髄 podkre秎a, 縠 warunki

Tomasz Majewski: Przed nami wielkie widowisko

P硂ck - sport.pl r體nie na facebooku! Polub nas i b眃 z informacjami na bie勘co! W tym roku mija 10 lat, odk眃 niewielki klub lekkoatletyczny MUKS P硂ck zorganizowa po raz pierwszy mityng Grand Prix Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki. Magnesem dla kibic體 byli w體czas zawodnicy i zawodniczki z

Jak wychowa mistrza. Anita W硂darczyk o swojej drodze do rekordu 秝iata

Europy, Mistrzostwach iata, Igrzyskach Olimpijskich. Wiem, 縠 b阣 ze mn do ko馽a mojej kariery. Lekka atletyka to pi阫ny sport, bardzo rozwijaj眂y og髄n sprawno舵. Wykorzystuje naturalne ruchy cz硂wieka. Mam wra縠nie jednak, 縠 od d硊縮zego czasu powoli odchodzi w cie... Lekka atletyka jest kr髄ow

Biegacz na wakacjach. Jak pogodzi trening z rodzinnym wyjazdem

trenuje nasza kadra lekkiej atletyki. Znajduj si one przewa縩ie nad morzem w miejscowo禼iach turystycznych, takich jak Monte Gordo. Nie si阦ajmy jednak tak daleko. W Polsce istnieje wiele miejsc, kt髍e daj podobne mo縧iwo禼i. Do wyboru mamy oczywi禼ie g髍y , morze lub jeziora. Przy odrobinie wysi砶u

Wielki mistrz po raz pierwszy i ostatni raz w Atlas Arenie. Pedro's Cup ju dzi

takich hal i jest problem, kt髍 wybra - m體i sportowiec. - W czasie mojej kariery infrastruktura si dopiero rozwija砤. Teraz mamy naprawd wiele obiekt體, a i sama lekka atletyka bardzo si rozwin瓿a. Przyje縟縜 do nas tak縠 sporo gwiazd i dobrze, 縠 jest gdzie je ogl眃a. W ostatniej chwili z

Masa rekord體 podczas Pedro's Cup w Atlas Arenie. Kim Collins dopi背 swego!

Ju na kilkana禼ie minut przed rozpocz阠iem mityngu w hali pojawi硑 si tysi眂e kibic體. Do dzi przyjechali fani lekkiej atletyki m.in. z jczycy, Poznania, Warszawy, Puszczykowa, Racotu czy Ustronia. Kilkana禼ie minut po godz. 17 rozpocz瓿a si oficjalna prezentacja najwi阫szych gwiazd mityngu

Rio 2016. Bardziej do秝iadczony Sylwester Bednarek celuje w fina

olimpijskie (trzeba je jeszcze potwierdzi), Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki postanowi wys砤 go na igrzyska do Rio de Janeiro. - W ko馽u spe硁i swoje marzenia - m體i lekkoatleta. - Cztery lata temu si nie uda硂, bo zn體 mia砮m kontuzj. Wcze秐iej by砮m bardzo m硂dy i brakowa硂 do秝iadczenia. Co ciekawe

Irena Szewi駍ka nie 縴je. W砤dys砤w Kozakiewicz wspomina: Dama, czu砤 opiekunka, wielka mistrzyni rozpoznawana wsz阣zie

ko馽a. Irena by砤 cz硂wiekiem o wielkim sercu. Dzi阫i wszystkim wielkim zwyci阺twom by砤 dam lekkiej atletyki, ale zawsze by砤 nie wynios砤 jak dama, tylko czu砤 jak starsza siostra. Niedawno byli秏y na wielkiej gali w Monako, wr阠zano r罂ne nagrody, ja te by砮m wyr罂niony, a Irena by砤 bardziej dumna

Pekin 2015. Skuteczni jak bia硂-czerwoni

- Przed mistrzostwami m體i砮m, 縠 jak b阣 cztery medale w Pekinie, to b阣zie bardzo dobry wyst阷. Trzymaj眂 si tej konwencji, wyst阷 jest znakomity - promienia prezes Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki Jerzy Skucha tu przed rozpocz阠iem ostatniej, niedzielnej cz甓ci zawod體. Ich kalendarz

Lekkoatletyka. Pocz眛ek medalowych 縩iw

: Yoannem Kowalem i Mahiedine'em Mekhissim-Benabbadem. W jego konkurencji, w przeciwie駍twie do tyczki lub m硂ta, kandydat體 do medalu w Rio b阣zie znacznie wi阠ej ni w Holandii. Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki wys砤 do Amsterdamu szerok, 73-osobow reprezentacj. W pierwszych dw骳h dniach pozytywnych

Sanoczanie ci昕ko pracuj przed nowym sezonem

Na stadionie sanockiego MOSiR-u zawodnicy jak co roku rozpocz阬i przygotowania do zbli縜j眂ych si rozgrywek PLH. Hokeistami zajmuje si Ryszard D硊gosz, trener lekkiej atletyki, kt髍y jeszcze za czas體 Andrzeja S硂wakiewicza [obecnie trener Stoczniowca Gda駍k - przyp. red.] czuwa nad dobr

Artur Szpilka trenuje z zawodnikami MMA, ale boks jest jego priorytetem. "Mam tu co do udowodnienia" [ROZMOWA]

ci si podoba na treningach MMA? Artur Szpilka: - Przychodz tu raz, czasem dwa razy w tygodniu na sparingi. W WCA [Warszawskie Centrum Atletyki-red] zebra砤 si super ekipa. ietni sportowcy i bardzo fajni ludzie. Nikt si tu nie leni, naprawd ci昕ko trenujemy. Jak si czujesz na tle czo硂wych

Pedro's Cup 2015. W Atlas Arenie padn nowe rekordy?

LEKKA ATLETYKA. Pedro's Cup to najwi阫szy i najbardziej znany halowy mityng lekkoatletyczny w Polsce. Zyska ju tak renom, 縠 od lat przyje縟縜j na niego najwi阫sze 秝iatowe gwiazdy. Przez dziesi赕 ostatnich edycji, kt髍e odbywa硑 si w Bydgoszczy, Pedro's Cup go禼i m.in. tyczkarzy Renauda

Kr髄owa sportu szuka olimpijczyk體. Jednego znalaz砤

lekkoatletycznym i p硑wackim. Wyrazi砤 te nadziej, 縠 na nowy rok szkolny uda si pozyska kolejn grup zdolnej m硂dzie縴, bo warunki do uprawiania sportu s tu znakomite. Natomiast prezes Lubelskiego Okr阦owego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki Leszek Dunecki przypomnia, 縠 trenowa jest gdzie i teraz tylko od

Olsztyn i Tr骿miasto na p蟪metku cyklu CITY TRAIL

stycznia nad Jeziorem D硊gim. W秗骴 pa po raz drugi triumfowa砤 Aleksandra Lisowska, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w biegach d硊gich. Ola przed laty specjalizowa砤 si w biegu na 3000m z przeszkodami (posiada 19. wynik w historii lekkiej atletyki na tym dystansie – 10:13.18). Jej wynik na

Lekkoatleci z Warmii i Mazur jad na mistrzostwa 秝iata

Szczytno. Jak informowali秏y wcze秐iej na olsztyn.sport.pl, do ko馽a nie by硂 wiadomo czy Bukowiecki znajdzie si w kadrze. Wymagany rezultat osi眊n背 w hali, a nie na otwartym stadionie. - Wed硊g IAAF (iatowa Federacja Lekkoatletyczna) minimum uzyska砮m, a wed硊g Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki

FEN 20. Do秝iadczeni mistrzowie, perspektywiczni zawodnicy, najlepsza mieszanka K1 i MMA. Organizacja gotowa na "Next Level" [Zapowied糫

zreszt wybrane najlepsz walk wieczoru gali FEN 18. Po tych pora縦ach Naruszczka zmieni nieco spos骲 trening體 i przygotowa. Rozpocz背 wsp蟪prac z trenerem od lekkiej atletyki, postawi na szybko舵 i przygotowanie motoryczne. To mog by wa縩e aspekty w kontek禼ie rywalizacji z 13 lat m硂dszym

Kolejne zwyci阺two Adama Kszczota. Zawodnik RKS sd w Hengelo pokona Kenijczyk體

sd mog砤 mie pi阫ny stadion z czterema trybunami! W pi眛ek p蠹nym wieczorem Kszczot wygra bieg na 800 m podczas mityngu w Ostrawie z wynikiem 1.44,90 sek., lepszym od minimum wyznaczonego przez Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki. - Od pocz眛ku prowadzi Pawe Czapiewski, ale po 500 m zszed z

Pawe Fajdek zadebiutowa w "Bundeslidze", chce mie sw骿 talk-show i nie przestaje marzy o z硂cie w Tokio

Damian B眀ol: „Bad boy” polskiej lekkiej atletyki. Mo縩a ci tak nazwa? Pawe Fajdek:  Byli gorsi. „K…, zabi砮m trenera. Ja tam nie id. Nie rusza si, nie krzyczy. Kurna, rzuci砮m m硂tem i zabi砮m cz硂wieka. W砤snego trenera. Zabi砮m trenera dzie przed jego 80

Nie 縴je Andrzej Lewandowski, znany wroc砤wski dziennikarz

Od kilkunastu dni le縜 w ci昕kim stanie w szpitalu, po tym jak zdiagnozowano u niego nowotw髍 trzustki. Przeszed te udaru m髗gu. Zmar w pi眛ek 11 grudnia. O sporcie pisa prawie 25 lat w wielu lokalnych i og髄nopolskich mediach. Publikowa m.in. w "Sporcie", "Przegl眃zie

Lekkoatletyka. Berlin 2018. Polska pot阦 jest i basta. Wunderteam 2? To nie przesada

mistrzostwa m阺kiej sztafecie 4x100 m Brytyjczycy zr體nali si z nami w liczbie z硂tych medali. Tu sko馽zy硂 si remisem 7:7. W srebrach wygrali 5:4. Szkoda, ale przecie nie zmienia to oceny wyst阷u naszej dru縴ny. Do Berlina Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki wys砤 najwi阫sz w historii kadr na ME. Ale czy z

Syn legendarnego biegacza z Etiopii chce gra w polskiej Ekstraklasie. To m骻砨y by G髍nik Zabrze [WIDEO]

Ekskluzywne materia硑 i ciekawostki o 秎眘kich klubach tylko na Facebooku 眘k - Sport.pl » Mamo Wolde to jedna z legend lekkiej atletyki w Etiopii. Znakomity d硊godystansowiec by trzykrotnym medalist olimpijskim, w 1968 roku w Meksyku zdoby z硂ty medal w maratonie, z tych samych

DOZ Maraton sd z PZU. Walka o du縠 nagrody i samoch骴

. Nawet je秎i pobiegn poni縠j 2:30, to ostateczn decyzj o wyje糳zie kadry podejmie Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki. A trzeba przypomnie, 縠 taki wynik uzyska硑 ju Katarzyna Kowalska i Stefanowicz. Maraton rozpocznie si w niedziel o godz. 9. Kto nie mo縠 przyj舵 na met do Atlas Areny, mo縠 秎edzi

Lekkoatletyka. Majewski: Za daleko nie popchn

, kt髍y te jest po operacji, b阣 zadowolony. Zaspokoj si rezultatem oko硂 20,5 m. O zwyci阺two powalcz Whiting i Hoffa. Jaki to b阣zie sezon dla polskiej lekkiej atletyki? - Dobry. Co prawda mamy rok poolimpijski, ale s w秗骴 nas naprawd dobrzy ludzie. W sezon trzeba wej舵 bardzo mocno, w

Koszyk體ka dla dzieci. Dlaczego warto pos砤 dziecko na koszyk體k

w砤禼iwy trening koszykarski z moimi uczniami, najpierw musz nauczy dzieci podstaw lekkiej atletyki, wypracowa gibko舵 przy ka縟ym zadaniu motywuj眂 ich do ci昕kiej pracy. Oddaj眂 dziecko na trening koszyk體ki, mo縠my si spodziewa, 縠 po kilku latach pracy nasza pociecha b阣zie nie tylko koszykarzem

Orlen Cup. Majewski w drodze do Pekinu i Rio przez P硂ck

Lekkiej Atletyki - podkre秎a trener Olszewski. - Pami阾ajmy, 縠 Tomek jest po bardzo ci昕kiej operacji, resekcji dysku mi阣zykr阦owego. Dlatego na jego powr髏 do formy trzeba cierpliwie czeka. Tomek czuje si dobrze, jest pe砮n werwy i ochoty do pracy na treningach. Kr髏ko m體i眂: robimy swoj robot. W

"Gonimy Europ, Gonimy iat". Trener zbiera pieni眃ze na szkolenie biegaczy

szybkie i spektakularne. Je秎i s medale i tytu硑 mistrza, to znajduj si sponsorzy. Co jednak zrobi, gdy zamiast kr笨k體 na imprezach najwy縮zej rangi pojawia si tylko obietnica trenera, 縠 za kilka lat medale mog si pojawi? Rozwi眤anie znalaz trener lekkiej atletyki Karol Nowakowski. Zamiast

Anna Rogowska musi by bardzo cierpliwa. Kolejny od硂縪ny start

ma ju szans na wype硁ienie olimpijskiego minimum Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki (4,50 m), gdy termin jego uzyskania minie 8 lipca. Oczywi禼ie gdyby zawodniczka by砤 w pe硁i si, osi眊ni阠ie tego rezultatu nie by硂by dla niej 縜dnym problemem - jej rekord 縴ciowy z poprzedniego sezonu

Atlas Arena od czterech lat zarabia: "To nie jest normalne na 秝iecie" [WYWIAD]

Federacji Lekkiej Atletyki - przyp. red.]. Regularnie gra u nas PGE Skra. Je秎i awansuje do kolejnej fazy Ligi Mistrz體, co jest pewne, wr骳i do dzi. By硑 gale bokserskie, MMA, mistrzostwa 秝iata w karate, superenduro i wiele innych. By硑 mistrzostwa Europy siatkarek, koszykarek, koszykarzy. Jak wida

"Girls. Dziewczyny trenuj", magazyn prawdziwych bohaterek. "To nasza odpowied na wyzwania w stylu "bikini workout" [ROZMOWA]

kiedy biega砤. Jest w niej ciekawy w眛ek o tym, dlaczego porzuci砤 karier sportow i czy fotografia rekompensuje jej zaprzestanie uprawiania lekkiej atletyki. Jest te historia o niesamowitych dziewczynach, kt髍e trenuj rugby w Warszawie. S niezwyk砮, wzruszy硑 mnie. By砤m na treningu, pozna砤m ich

9-latka biega szybciej ni doro秎i. Fenomen. Ale trenerzy ostrzegaj

wy禼igi na "pi眛k" dla tak ma硑ch dzieci. - Wydaje mi si, 縠 jej rodzicom brakuje wyobra糿i - m體i Jacek Chmiel , trener II klasy lekkiej atletyki i wychowawca wielu medalist體 mistrzostw Polski. - Przecie za 20 lat mo縠 doj舵 do sytuacji, 縠 na sam my秎 o bieganiu lub innym sporcie

Arabia Saudyjska kontratakuje. Walka Joshui z Ruizem ma by tylko jednym ze sportowych hit體 nowej polityki Rijadu

"Cyfrowi atleci", zobacz najnowszy odcinek Walka o trzy z czterech mistrzowskich pas體 wagi ci昕kiej, b阣zie promowana w Nowym Jorku, Londynie i Arabii Saudyjskiej. Bokserzy spotkaj si w ringu 7 grudnia, tyle 縠 wci笨 nie wiadomo gdzie. Sztab Antohony’ego Joshui twierdzi, 縠

Ekipa EkstRemalna u Macieja Lepiato. Niepe硁osprawny olimpijczyk w drodze po drugie z硂to: "Zaciskam z阞y i zasuwam" [WIDEO]

grach zespo硂wych. Nie糽e gra砮m w siatk體k i koszyk體k. Za t drug dyscyplin jako jednak nigdy nie przepada砮m. Trenerzy mnie prosili, 縠bym je糳zi z dru縴n na zawody, ale wsady z pi砶 jako nie dawa硑 mi frajdy. W ko馽u dowiedzieli si o mnie trenerzy lekkiej atletyki. I przerzuci砮m si na

Ekipa EkstRemalna u Macieja Lepiato. Niepe硁osprawny olimpijczyk w drodze po drugie z硂to: "Zaciskam z阞y i zasuwam" [WIDEO]

r體nie w grach zespo硂wych. Nie糽e gra砮m w siatk體k i koszyk體k. Za t drug dyscyplin jako jednak nigdy nie przepada砮m. Trenerzy mnie prosili, 縠bym je糳zi z dru縴n na zawody, ale wsady z pi砶 jako nie dawa硑 mi frajdy. W ko馽u dowiedzieli si o mnie trenerzy lekkiej atletyki. I przerzuci砮m

Polski multimedalista M potwierdza rozstanie z trenerem. "Nie jest to 砤twa decyzja"

zamiarem, ale najpierw opowiem jak ta historia przebiega砤 od pocz眛ku. W 2012 roku zako馽zy砮m wsp蟪prac z Trenerem Stanis砤wem Jaszczakiem. I warto doda, 縠 to on nauczy mnie ci昕kiej systematycznej pracy. W tamtej chwili jako 23 letni zawodnik mia砮m ju spory dorobek na koncie, bo: br眤 Mistrzostwa

Rekord w pierwszym starcie. Czy to zwiastun olimpijskiej formy?

czwarte miejsce. Polacy przebiegli ten dystans w czasie 38,50 s. Sztafeta aby pojecha do Londynu musi by sklasyfikowana do 16. miejsca w rankingu IAAF. - Po tym czwartym miejscu z Korei na pewno jeste秏y w tej najlepszej 16, ale dodatkowo Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki narzuci nam minimum - 39 s

Agnieszka Jerzyk: Triathlon przez 360 dni w roku

trening mia砤m raz, a potem dwa razy dziennie. W drugiej klasie gimnazjum spr骲owa砤m lekkiej atletyki. Nie poprawia砤m wynik體 p硑wackich, tak 縠by dawa硂 mi to satysfakcj. Je糳zi砤m na zawody szkolne i wygrywa砤m z dziewcz阾ami, kt髍e trenowa硑 na co dzie w klubach. Lekka atletyka spodoba砤 mi si na

Bolt przed硊縴 kontrakt sponsorski z Pum do ko馽a 2013 roku

zostanie najlepiej zarabiaj眂ym zawodnikiem w historii lekkiej atletyki. - Puma jest moim sponsorem od samego pocz眛ku, zanim ktokolwiek dowiedzia si na co mnie sta. Dostrzegli m骿 potencja i zawsze mnie wspierali, a szczeg髄nie wtedy, kiedy by硂 mi ci昕ko z powodu n阫aj眂ych mnie kontuzji

Rozmowa z Sebastianem Chmar

konkurencji. Rzadko gwiazd 秝iatowej, czy nawet krajowej lekkiej atletyki staje si wieloboista. - Z tym nie mog si zgodzi. Ryszard Katus [br眤owy medalista olimpijski z 1972 r. - red.] cieszy si zawsze du勘 popularno禼i w秗骴 polskich sportowc體, podobnie Ryszard Skowronek [mistrz Europy z Rzymu z

Przepis na biegowy sukces, czyli jak wygl眃a droga do 縴ci體ki

koniec, po prostu ciesz si bieganiem! Pami阾aj, 縠 nie tylko osi眊ni阠ie celu, ale r體nie droga, kt髍a do tego prowadzi ma sprawia Ci rado舵! Powodzenia! AUTORKA: Weronika Zieli駍ka, trenerka II klasy lekkiej atletyki

Seniorki w Czechach maj rywalki nawet z Euroligi. U nas Memoria Aleksandry Piotrowskiej

PWSZ Ireneusz Madej. - Niestety Ola nie odzyska砤 ju przytomno禼i. Takiego koszmaru nigdy nie prze縴li秏y. Utalentowana koszykarka dopiero puka砤 do bram wielkiego basketu. Odesz砤 przedwcze秐ie, w wieku zaledwie 18 lat. Przygod ze sportem Ola zacz瓿a od lekkiej atletyki, p蠹niej spr骲owa砤 swoich

Lekkoatletyka. Kozakiewicz: Piotr Lisek b阣zie wygrywa, bo to czerstwy cham, kt髍y nie odpu禼i. Jak ja [ROZMOWA]

, gdzie ja bym si mia wciska? Inna sprawa, 縠 nie rozumiem, jak w pewnym czasie Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki m骻 by tak durny, 縠 na trenera tyczkarzy nie chcia Tadka usarskiego, kt髍y mieszka w Warszawie, sko馽zy AWF, by mistrzem i wicemistrzem olimpijskim. usarskiego nie wzi阬i, wybrali

Grzegorz Sudo: Czasem cz硂wiek chce si po prostu wygada [WYWIAD]

Londynie podczas igrzysk olimpijskich szed砮m na 20 km i zaj背em dopiero 24. miejsce. Ale wielkich deklaracji sk砤da nie chc. By硂 ma硂 czasu na przygotowania. Do ko馽a nie wiedzia砮m, na jakim dystansie b阣 startowa [o zamieszaniu w Polskim Zwi眤ku Lekkiej Atletyki pisali秏y TUTAJ - przyp. red.]. To

Lekkoatletyczne HM 2016. Woronin: Swoboda jest zadziorna, z natury silna. Ale to nie maszyna jak Schippers

na pocz眛ku lutego, czyli mo縩a by硂 si przyzwyczai. Jasne, nie chodzi o pretensje, tylko o stwierdzenie faktu, 縠 niespe硁a 19-letnia sprinterka sta砤 si w ostatnich tygodniach najwi阫sz gwiazd naszej lekkiej atletyki, 縠 to Swobod szczeg髄nie chc ogl眃a kibice. - Co do tego pe硁a zgoda. Te

Jaros砤w Dobrzeniak - trener 2003 r.

Do lekkiej atletyki trafi za namow taty, znanego dzia砤cza sportowego, na pocz眛ku szko硑 秗edniej. - Najpierw trenowa砮m u Eugeniusza Roja przez cztery lata. Potem poszed砮m na studia do Gda駍ka. Najwi阫sze sukcesy jako zawodnik osi眊n背em w砤秐ie podczas studi體. Zdoby砮m mistrzostwo i

Lekkoatletyczne gwiazdy w Toruniu?

pa駍twa - wspiera go Polski Zwi眤ek Lekkiej Atletyki. Jego dzia砤cze licz na to, 縠 Toru i Bydgoszcz mog硑by sta si krajowym centrum w tej dyscyplinie. Pawe Rzekanowski: Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce w Toruniu. To mo縧iwe? Krzysztof Wolszty駍ki: Tak, dlaczego nie

Ob髗 biegowy to petarda treningowa

lekkiej atletyki, fizjoterapeut體. Na bie勘co koryguj b酬dy i pokazuj, jak usprawni trening. Po kolacji jest czas na teori. S wyk砤dy, czasem spotkania ze znanymi sportowcami. Fot. Tatra Running Team Organizatorzy cz阺to zach阠aj do zabierania ze sob rodziny, wielu zapewnia opiek nad dzie鎚i

苭iczenia wzmacniaj眂e dla biegaczy. Zestaw obowi眤kowy w twoim planie treningowym [4 PRZYKDY]

regularnych 鎤icze zauwa縴sz post阷 w sylwetce i technice w trakcie biegu. Wyd硊縴sz krok i ust眕i najdrobniejsze dolegliwo禼i - w skr骳ie poczujesz jeszcze wi阫sz rado舵 z biegania. *Autork tekstu jest Weronika Zieli駍ka , trenerka II klasy lekkiej atletyki i instruktorka kulturystyki. Jest

Lekkoatletka SKLA Sopot Karolina Tymi駍ka wype硁i砤 minimum na igrzyska olimpijskie w Londynie

Stambule) Polski Komitet Olimpijski, na pro禸 Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki, wyd硊縴 sopociance czas na uzyskanie minimum do 21 lipca. Tymi駍ka musia砤 wystartowa w pi阠iu konkurencjach i osi眊n辨 w nich co najmniej 4300 pkt. Przed tygodniem na mityngu w Bia硂gardzie zaliczy砤 200 m i rzut

Zawodnik Podlasia przed igrzyskami: Brakuje mi odwagi

m縜), kasz Parszczy駍ki (3000 m z przeszkodami, Podlasie Bia硑stok), Kamil Kry駍ki (200 m, 4x100 m, Podlasie Bia硑stok), Diana Soko硂wska (sztafeta 4x200 m styl dowolny, Juvenia Bia硑stok). Rozmow z Parszycz駍ki zamieszcza oficjalny portal internetowy Polskiego Zawi眤ku Lekkiej Atletyki. - Z

Grand Slam, J阣rzejczyk i Dakar bez "Ho砶a". Sportowy rok na Warmii i Mazurach

. Konrad Bukowiecki, wschodz眂 gwiazd lekkiej atletyki W obecnym sezonie Bukowiecki wywalczy nie tylko mistrzostwo Starego Kontynentu w秗骴 junior體, ale zaj背 r體nie sz髎te miejsce w halowym mistrzostwach Europy senior體 w Pradze. I wprawdzie potem zanotowa wpadk podczas mistrzostw 秝iata w Pekinie

sd Maraton Dbam o Zdrowie. Impreza na 秝iatowym poziomie [PODSUMOWANIE]

sekund. - Karolina spisa砤 si fantastycznie. Jest najszybsz Polk, kt髍a pokona砤 42,195 km w naszym kraju - m體i Przemys砤w Babiarz, ekspert lekkiej atletyki i komentator TVP. Jarzy駍ka tu po przekroczeniu ko馽owej linii upad砤 ze zm阠zenia. Ca砶owicie wyczerpana nie by砤 w stanie porusza si o

Pjongczang 2018. W硂dzimierz Szaranowicz dla Sport.pl: Stajemy si pospieszni i skr髏owi. 痽j ze s硂wa. Je秎i s硂wo odchodzi, to musz odej舵 i ja

odgradzani, troch jak obce cia硂. Gdzie by硂 najlepiej? W Barcelonie. Otwartej, radosnej, pe硁ej szacunku dla sportowc體, uwielbienia dla nich. By硑 wielkie gwiazdy, to by硑 dla mnie mo縠 najci昕sze igrzyska, bo rano robi砮m eliminacje p硑wania, potem bieg砮m na eliminacje lekkiej atletyki, potem fina硑

Co to jest superkompensacja i jak j wykorzysta?

go wykorzysta w Waszych przygotowaniach. Udanych trening體 i powodzenia na zawodach! * Pawe Jesie Trener lekkiej atletyki ,by硑 sprinter i p硂tkarz. Cz硂nek zespo硊 szkoleniowego na Igrzyskach w Pekinie oraz Londynie. Szkoleniowiec kadry narodowej w latach 2005-2012. Obecnie zajmuje si

Ikona Sportu 2017 czytelnik體 Sport.pl. Zosta硂 ju tylko dw骳h!

Londynie. Kilka minut wcze秐iej wcze秐iej zgotowa nam jedno z najbardziej emocjonuj眂ych show w historii polskiej lekkiej atletyki. W fina硂wym biegu na 200 metr體 przed met by przedostatni, ale wrzuci pi眛y bieg i dzi阫i piorunuj眂ej ko馽體ce m骻 cieszy si z drugiego srebrnego medalu M. Dwa lata

Orlen Warsaw Marathon 2016. ARTUR KOZWSKI mistrzem Polski! Henryk Szost drugi! [NA 痀WO]

rad! PolskaBiega.pl 11:46 - My秎eli禼ie o tym, 縠by kiedy trenowa do maratonu? Zobaczcie, jakie to daje efekty (o ile robi si to z g硂w): 11:40 - Na kolejnych marato馽zyk體, kt髍zy dobiegaj do mety czekaj prawdziwe gwiazdy lekkiej atletyki i nasze olimpijskie nadzieje: Adam Kszczot, Pawe

Polska Biega 3 Maratony: sprawdzian ju wkr髏ce

[Staszewskiego, reportera "Gazety" i licencjonowanego trenera lekkiej atletyki - przyp. red.] daj rezultaty. W po硂wie trasy Amelka zacz瓿a, 縠 chce do mamy, ale kolejna porcja 縠lk體 zrobi砤 swoje. W w髗ku by ca硑 arsena: ciastka, jab砶a, rurki, kanapki, nawet og髍ki. S硑sza砮m, 縠 na nowej trasie

Londyn 2012. Wyrzucony z igrzysk Kamil Budziejewski wyda o秝iadczenie: - Przepraszam za swoje zachowanie

niezgodna z rzeczywistymi wydarzeniami a kwestia zaistnia砮go konfliktu zostanie rozstrzygni阾a przez komisj dyscyplinarn Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki. O秝iadczam r體nie, 縠 do Polski wr骳i砮m na w砤sn pro禸, kt髍 spe硁i trener i dyrektor sportowy za co im dzi阫uj. Dzi阫uj r體nie wszystkim

Legia odrodzi sztuki walki?

znakomity przywilej. Jestem spokojny o frekwencj i mam nadziej, 縠 w niedalekiej przysz硂禼i zobaczymy pierwsze efekty naszej pracy w postaci medali i sukces體 sportowych. Legia Fight Club to kolejne miejsce m.in. po Warszawskim Centrum Atletyki na Bielanach, kt髍e 潮czy mo縧iwo舵 specjalistycznego

M硂dzi mistrzostwie dopingowali na ME w Barcelonie

roku dostarczamy kogo warto禼iowego do lekkiej atletyki albo innych sport體. Jeden na 10 tysi阠y m硂dych ludzi zostanie mistrzem olimpijskim albo rekordzist 秝iata, wi阠 bior眂 pod uwag system tych eliminacji i statystyk, mamy w秗骴 nas przysz硑ch mistrz體 - uwa縜 z硂ty medalista z igrzysk w

Dzieje sportu w Szopienicach. Tekst z okazji 150-lecia Katowic

Augustyn Musio , jeden z pionier體 ci昕kiej atletyki na G髍nym 眘ku i Antoni Oska, organizator polskiej lekkoatletyki w wojew骴ztwie 秎眘kim. Pierwsz polsk organizacj kultury fizycznej by硂 gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego "Sok蟪". Za硂縪ne zosta硂 15. maja 1898 r. Jego inicjatorem

Si砤 biegania tkwi w r罂norodno禼i

zabija frajd z samego biegania. Co innego je秎i uwielbiamy rywalizacj na zawodach, bicie 縴ci體ek i sprawdzanie swoich pozycji w r罂nych klasyfikacjach. Wtedy najcz甓ciej zapomina si o wszystkich wyrzeczeniach i ci昕kich treningach - m體i Hubert Kr髄, trener lekkiej atletyki, prowadz眂y grup

Orlen Warsaw Marathon 2016. Maraton mo縠 wyj舵 ci na zdrowie

d硊gotrwa砤 praca powinna trwa? - Nie ma jednego okresu przygotowawczego do maratonu . To wszystko zale縴 od tego, z jakiego pu砤pu startuje przysz硑 marato馽zyk. Oczywi禼ie, je秎i kiedy by aktywny fizycznie, ma przewag - uwa縜 Piotr Ksi笨kiewicz , trener II klasy lekkiej atletyki. Dlatego do ka縟ego

Moskwa 2013. Majewski skazany na samotno舵?

? Nie ma - Ze wszystkich m硂dych zawodnik體 najwi阫sze szanse, by w przysz硂禼i zaj辨 miejsce Tomka, ma Jakub Szyszkowski - m體i trener Majewskiego i zarazem wiceprezes Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki, Henryk Olszewski. - To rzeczywi禼ie nasz materia na przysz硂舵. Dobrze, 縠 zobaczy wielk

XVIII Ranking Podlaskiej Rady Olimpijskiej. Czas na sportowe laury

BIALYSTOK.SPORT.PL NA FACEBOOKU - POLUB NAS Najwa縩iejsz kategori w rankingu jest tytu sportowca roku. W秗骴 nominowanych s przedstawiciele dyscyplin od lat wiod眂ych w naszym wojew骴ztwie: badminton, kajakarstwo, lekka atletyka, short-track. S medali禼i mistrzostw 秝iata, Europy, czy

K. Kwoka, chodziarka Resovii: Poni縴li mnie. Wygra砤m

Nie wierzy w ni Janusz Mazur, prezes sekcji lekkiej atletyki w klubie i prezes Podkarpackiego Okr阦owego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki. Nie zg硂szono jej do programu wspieraj眂ego przygotowania podkarpackich zawodnik體 do olimpiady w Londynie. - Wytypowali秏y tych, kt髍zy maj najwi阫sze szanse

Bieganie z planem treningowym. Jak to dzia砤?

jednej strony mo縠 by motywacyjnym bacikiem, a z drugiej - hamulcem, 縠by nie wykonywa czego ponad si硑 - zaznacza Jacek Chmiel , trener lekkiej atletyki , wychowawca wielu medalist體 mistrzostw Polski na 秗ednich i d硊gich dystansach. - Przede wszystkim plan musi by odpowiednio przystosowany do

Samotno舵 Karoliny Jarzy駍kiej: Czasami boj si trening體 [WYWIAD]

, rekord Polski w p蟪maratonie. - Jasne, te wyniki zapisz si w historii polskiej lekkiej atletyki, ale sukces na mistrzostwach to jednak co innego. A mi na nich po prostu nie idzie. Jestem rekordzistk Polski... fajna sprawa, ale pami阾am te to, co si ze mn dzia硂 w Zurychu. Na tle ca砮j

Lekkoatletyczne ME. Joanna Fiodorow zawsze wstanie z kolan

centymetr體 rekord 縴ciowy. Wydawa硂 si, 縠 nadrobi砤 stracony czas i dosz砤 do wysokiej formy. Minimum Polskiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki na wyjazd na ME (68 m) wype硁i砤 jeszcze osiem razy, a mimo to kiedy po mistrzostwach Polski og硂szono sk砤d reprezentacji, Fiodorow w nim nie by硂. - W regulaminie by硂

Londyn 2012. Lekkoatletyka. Dlaczego Adam Kszczot nie zdoby medalu? Brak formy, presja...

miejsce ze s砤bym czasem. - Bardzo mi smutno - przyznaje Lech Leszczy駍ki, prezes sdzkiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki. - Adama sta by硂 na awans do fina硊 i powalczenie w nim. Powiem szczerze: oczekiwa砮m medalu. Moim zdaniem Adam nie by w stanie uzyska lepszego czasu, bo bieg bardzo ci昕ko. Pr骲owa

Gotowi na maraton? Finisz trening體 OWM 2014!

Zwi眤ku Lekkiej Atletyki, za硂縴ciel Klubu Biegacza "Maniac". Fot. Dominik Sadowski / Agencja Gazeta GDYNIA W tym mie禼ie zaj阠ia prowadz Piotr Suchenia oraz Iwona Suchenia. - Jestem bardzo mile zaskoczony frekwencj i wytrwa硂禼i zawodnik體. Tym bardziej 縠 trenujemy naprawd ci昕ko - m體i

Akademicki Zwi眤ek Skandali: stadion-bubel, kradn

- lekkoatleci, ich trenerzy i prezes sdzkiego Zwi眤ku Lekkiej Atletyki. Z zarzutami nie zgadzaj si w砤dze miasta, wykonawca obiektu oraz Micha 痑k, dyrektor AZS-u. Rozmowa z prof. Piotrem Kul Damian B眀ol: Dlaczego wydano 9 mln z na stadion, kt髍y nie jest ani porz眃nym obiektem lekkoatletycznym, ani tym

Biathlonowe M. Ko硂dziejczyk: Poszerzenie kadry jest w tym momencie niezb阣ne

ka縟ej sztafecie stawa硑 na podium. A zawali砤 im start Vitkova, medalistka olimpijska i medalistka mistrzostw 秝iata. Co decyduje o tym, 縠 nie wytrzymuje si presji? - Najbardziej szkodzi ch赕 zrobienia wyniku. Ja sam wcze秐iej by砮m trenerem lekkiej atletyki, tam to wszystko jest troch jak w boksie

Soczi 2014. W weekend zimowa Formu砤 1. Startuj Polacy, a w秗骴 nich - gda駍zczanin

atletyki? Troch tak, ale tam od kadry narodowej by砮m jeszcze daleko. A w bobslejach trafi砮m do niej niemal z marszu - zaznacza Zalewski. Bardziej fascynacja ni strach W Pucharze iata zadebiutowa ju kilka miesi阠y p蠹niej, w grudniu 2011 roku, jeszcze jako zawodnik AZS AWFiS Gda駍k. Jak wspomina

Lekkoatletyczne M. Kamila Chudzik br眤ow medalistk w siedmioboju

lekkiej atletyki ni Chudzik, co chwila rozmow przerywa nam a to s硑nny 秗edniodystansowiec Wilson Kipketer, a to nie mniej s硑nny sprinter Frank Fredericks. Pracowa z najlepszymi polskimi p硂tkarkami lat 70. i 80. (m.in. Gra縴n Rabsztyn), bo zacz背 od 1964 roku. - Znajd mi pan tutaj inn tak m硂d

Rozmowa z Jacquesem Freitagiem

te mo縠 z mentalno禼i ludzi z Po硊dniowej Afryki. Jeste秏y nieust阷liwi. Gotowi na zmierzenie si z najlepszymi w danej dyscyplinie. W skoku wzwy akurat wygrywamy. Dochodzi si te do tego ci昕k prac. Mia砮 okazj startowa ju w hali, kt髍a nie jest przeznaczona do lekkiej atletyki? - W hali do